Den digitale transformasjonen er en av de største endringene samfunnet vårt vil gjøre i løpet av det kommende tiåret. Vi må forstå hvordan digitalisering kan påvirke samfunnet og enkeltpersoner. Endringen i teknologi kan forbedre produkter, prosesser og tjenester, men den kan også føre til økte sosiale og kulturelle forskjeller og utfordringer. Med digitalisering som prioritert område, er vårt mål å tilby vår kunnskap og ekspertise til suksessen til den digitale transformasjonen ved å bistå andre i prosessen.

Stadig flere opplever at de trenger å forstå og bruke digital teknologi for å tilpasse seg endrede omstendigheter, og flere mener at de mangler relevant digital kompetanse. Nye digitale teknologier som brukes til å skape, behandle og dele informasjon, endrer også måten vi etablerer og bruker ny kunnskap på. Vår digitaliseringsprioritet handler derfor også om hvordan vi skal utføre kjerneoppgavene våre: utdanning, opplæring inkludert innovasjon, og å sikre et velstående samfunn gjennom å transformere samfunnet vårt ved hjelp av digital teknologi.

For å gi en tydelig retning for det kommende arbeidet med hvordan digital teknologi skal brukes til å forbedre samfunnet, er det valgt ut fire strategiske satsingsområder. For hvert fokusområde har vi satt store mål og utfordringer.

 

1. Digitalisering for et fleksibelt samfunn.

– Samfunnet forventer i økende grad at produkter og tjenester er tilgjengelige og personaliserte i et livslangt læringsperspektiv. Dermed vil mer fleksibel digitalisering være drivkraften som vil endre befolkningens vaner og preferanser på en positiv måte.

 

2. Digital innovasjon.

– Befolkningens digitale kompetanse skal utvikles for å fremme innovasjon i alle former, slik at de kan utvikle et bredt spekter av ferdigheter.

 

3. Digitale ferdigheter, metoder og kompetanser i alle deler av samfunnet.

– Forståelse for digitalisering og nye måter å jobbe på med utgangspunkt i mulighetene i digital teknologi skal introduseres og skal bidra til å vokse samfunnet vårt. Vi skal sikre utvikling av befolkningens spesialiserte digitale kompetanse slik at de kan ta i bruk digitale verktøy som de møter i sitt yrke, at de forstår styrker og svakheter ved teknologien og metodene bak verktøyene, og at de kan vurdere hvilken digitalisering. midler for sitt eget yrke.

 

4. Hensiktsmessig ledelse og jobbkultur for digital transformasjon.

– Digital transformasjon skal være tydelig forankret i ledelsen på alle nivåer og bidra til å styrke kvaliteten i arbeidslivet. Utvikling av organisasjon og kultur ved bruk av digital teknologi er av stor betydning for muligheten til å lykkes med å transformere virksomheten. Samtidig skal organisasjonen og jobbkulturen være formet av digitalisering, og de to bør utvikles samtidig. Ledelsen må ha evne til å motivere, lede og støtte ambisiøse digitale endringsprosesser.