Vårt internasjonale prosjekt (SPIN-VET) ble akseptert av DIKU

Vårt strategiske partnerskapsprosjekt med navnet “Improving Social Innovation Competencies of Sports Professionals through Increasing Quality of VET”, som vi tilbyr innenfor Erasmus + -programmet, ble godkjent av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

De spesifikke målene med prosjektet SPIN-VET er:

– å utvikle en kursplan som adresserer utfordringene sportsledere i utvikling og levering av innovative produkter, tjenester og prosesser for sportssektoren for å bidra med å løse sosiale problemer og
– Å forbedre sosial innovasjonskompetanse hos sportsforvaltere med digital, åpen og innovativ læringsplattform og opplæringsressurser.