Seminar på “Sport som arena for integrasjon”

Vi ble invitert som seminarholdere for EMIs (enhet for mangfold og inkludering på Oslo kommune) kveldsforum: “Sport som en arena for integrasjon”.

FURIM Institutt presenterte sitt arbeid og prosjektet “Girls on the Golf Course” – et gratis tilbud på lavt terskelgolf for minoritetsjenter.

Etterpå i paneldiskusjonen ble spørsmål rettet til HIF om jenter på feltet, helseproblemer og videre prosjekter.