Om oss

FURIM Institutt er forpliktet til å utvikle innovative tilnærminger for å løse problemene med enkeltpersoner og samfunn i Norge.

Vår nye misjon: Å utvikle innovative løsninger for eksisterende problemer og behov av enkeltpersoner og i samfunnet innen friluftsliv, ungdom, reiseliv, idrett og medisin og å bruke innovative verktøy for prosjektbaserte studier, produkter og tjenester.

FURIM Institute gjennomfører forsknings- og utviklingsaktiviteter ved hjelp av vitenskapelige og bevisbaserte metoder og utvikler og implementerer prosjekter i henhold til resultatene fra disse aktivitetene for sine egne fokusområder. Instituttet støtter vitenskapelige og akademiske studier.

I samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner utvikler FURIM Institute læreplaner / pensum for uformelle og formelle utdanningsorganisasjoner, skaper ansikt til ansikt og fjernundervisning, og deltar aktivt i utdanningsplattformer.

 

FURIM gjennomfører prosjekter og aktiviteter med organisasjoner relatert til sine fokusområder. FURIM deltar også i nasjonale og internasjonale nettverk; utvikler effektivt samarbeid med alle interessenter knyttet til fokusområder. I tillegg har FURIM også til hensikt å gjennomføre sosiale innovasjonsstudier i relaterte fokusområder.

furim strategic plan
m
25

Frivillige

9

Prosjekter

43

Arrangementer

943

Kaffe