NYHETER

Prosjektet "Play with Me", som har til hensikt å øke den sosiale integrasjonen av flyktninger gjennom idrett, har begynt. Vennligst klikk på bildet for detaljerte opplysninger. ...

Etter en avtale med Norsk Golfforbund har vi arrangert introduksjonskurs til Golf på Groruddalen Golf Club. Målgruppe av prosjektet vårt har opplevd golf for første gang i livet. Det var en stor begivenhet for Instituttet siden det var vår første praktiske gjennomføring av vårt partnerskap...

FURIM Institutt var vertskap for Per Burud, fungerende generalsekretær for Norsk Basketballforbund. Etter en god lunsj, hvor begge parter ble kjent med hverandre, ble det tatt opp viktige spørsmål om utviklingen av basketball i Norge. Begge parter ble enige om at et seminar kunne holdes...

Diabetesforening og FURIM Institutt arrangerte et seminar om diabetes. Det var 14 ivrige mennesker som møtte opp. Spørsmål hevet: - Hvordan kan du forebygge diabetes? - Hva kan du spise? - Hvorfor er fysisk aktivitet viktig? Dette var en vellykket hendelse, og vi håper at enda flere kommer neste gang. Arrangementet...

Vi ble invitert som seminarholdere for EMIs (enhet for mangfold og inkludering på Oslo kommune) kveldsforum: "Sport som en arena for integrasjon". FURIM Institutt presenterte sitt arbeid og prosjektet "Girls on the Golf Course" - et gratis tilbud på lavt terskelgolf for minoritetsjenter. Etterpå i paneldiskusjonen ble...