NYHETER

Organisasjonen vår er partner i et internasjonalt prosjekt Active:U finansiert gjennom Erasmus+ Program. Prosjektet har som mål å gi stemme til organisasjoner som jobber med sosial inkludering, kroppsøving og idrett dvs med nye strategier og former for inkludering av unge mennesker. Disse organisasjoner må gjøre stor...

The kick-off meeting of the SENTA Project was held in Oslo with the participation of partners from 7 different countries. SENTA is a project funded by the Erasmus Sport Program of the European Commission. The project aims to support the dual career of elite athletes. In...

For hver Michael Jordan, Tiger Woods eller Lionel Messi er det hundretusen personer som spiller idrett bare for å nyte det. Men med den økende muligheten for digital underholdning, overser ungdommen ofte viktigheten av sport og fysisk aktivitet. For å få tak i det, arrangeres Opplæringen...

Hovedformålet med prosjektet Mental Health Education var å fremme mental velvære blant unge, gjennom strategier for forbedring og fremme av mental helse og formidling på europeisk nivå av kunnskap og informasjon for forebygging av psykiske lidelser. Psykisk helseutdanning er en effektiv strategi for forebygging av psykiske...

Vårt strategiske partnerskapsprosjekt med navnet "Improving Social Innovation Competencies of Sports Professionals through Increasing Quality of VET", som vi tilbyr innenfor Erasmus + -programmet, ble godkjent av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). De spesifikke målene med prosjektet SPIN-VET er: - å utvikle en...

Prosjektet "Play with Me", som har til hensikt å øke den sosiale integrasjonen av flyktninger gjennom idrett, har begynt. Vennligst klikk på bildet for detaljerte opplysninger. ...

Etter en avtale med Norsk Golfforbund har vi arrangert introduksjonskurs til Golf på Groruddalen Golf Club. Målgruppe av prosjektet vårt har opplevd golf for første gang i livet. Det var en stor begivenhet for Instituttet siden det var vår første praktiske gjennomføring av vårt partnerskap...

FURIM Institutt var vertskap for Per Burud, fungerende generalsekretær for Norsk Basketballforbund. Etter en god lunsj, hvor begge parter ble kjent med hverandre, ble det tatt opp viktige spørsmål om utviklingen av basketball i Norge. Begge parter ble enige om at et seminar kunne holdes...

Diabetesforening og FURIM Institutt arrangerte et seminar om diabetes. Det var 14 ivrige mennesker som møtte opp. Spørsmål hevet: - Hvordan kan du forebygge diabetes? - Hva kan du spise? - Hvorfor er fysisk aktivitet viktig? Dette var en vellykket hendelse, og vi håper at enda flere kommer neste gang. Arrangementet...

Vi ble invitert som seminarholdere for EMIs (enhet for mangfold og inkludering på Oslo kommune) kveldsforum: "Sport som en arena for integrasjon". FURIM Institutt presenterte sitt arbeid og prosjektet "Girls on the Golf Course" - et gratis tilbud på lavt terskelgolf for minoritetsjenter. Etterpå i paneldiskusjonen ble...