Move to Improve – Videokonkurranse for å øke motivasjonen for inkludering i idrett!

Move to Improve – Videokonkurranse for å øke motivasjonen for inkludering i idrett!

Ungdommer fra 16 – 26 år som bor i Norge er velkomne til å være med i denne konkurransen.
Videoene må lage en klar idé som viser viktigheten av idrett og fokusere på nye måter å fremme ungdommens aktive deltakelse i idrett og likestilling.
Videoene vil bli delt med publikum og til slutt vil vi ha tre VINNERE!

For de som kan trenge mer hjelp for videoer kan delta på GRATIS kurset om videoproduksjon:

https://www.facebook.com/events/1455043367997405/

Prosjektet er støttet av LNU-Mangfold og inkludering