Møte med Norsk Basketballforbund

FURIM Institutt var vertskap for Per Burud, fungerende generalsekretær for Norsk Basketballforbund. Etter en god lunsj, hvor begge parter ble kjent med hverandre, ble det tatt opp viktige spørsmål om utviklingen av basketball i Norge. Begge parter ble enige om at et seminar kunne holdes for våre medlemmer, og at Institutt kunne være en del av et prosjekt som BBF planlegger å starte etter sommeren.