Author: furim

FURIM Institutt var vertskap for Per Burud, fungerende generalsekretær for Norsk Basketballforbund. Etter en god lunsj, hvor begge parter ble kjent med hverandre, ble det tatt opp viktige spørsmål om utviklingen av basketball i Norge. Begge parter ble enige om at et seminar kunne holdes...

Diabetesforening og FURIM Institutt arrangerte et seminar om diabetes. Det var 14 ivrige mennesker som møtte opp. Spørsmål hevet: - Hvordan kan du forebygge diabetes? - Hva kan du spise? - Hvorfor er fysisk aktivitet viktig? Dette var en vellykket hendelse, og vi håper at enda flere kommer neste gang. Arrangementet...

Vi ble invitert som seminarholdere for EMIs (enhet for mangfold og inkludering på Oslo kommune) kveldsforum: "Sport som en arena for integrasjon". FURIM Institutt presenterte sitt arbeid og prosjektet "Girls on the Golf Course" - et gratis tilbud på lavt terskelgolf for minoritetsjenter. Etterpå i paneldiskusjonen ble...