ACTIVE:U Workshop i Milano om sosial inkludering gjennom idrett

Organisasjonen vår er partner i et internasjonalt prosjekt Active:U finansiert gjennom Erasmus+ Program. Prosjektet har som mål å gi stemme til organisasjoner som jobber med sosial inkludering, kroppsøving og idrett dvs med nye strategier og former for inkludering av unge mennesker.

Disse organisasjoner må gjøre stor innsats for å lage nye strategier for sosial inkludering basert på idrett og fremme de sosiale verdiene knyttet til idrett. Disse strategiene, læringen og innholdet vil gi opphav til intellektuelle resultater som er ment å bli testet og validert blant alle mulige interessentene (lokale foreninger som jobber med sosial inkludering, kroppsøving og idrett og ungdom, idrettslag, private eller offentlige organisasjoner, skoler osv.)

Vårt 2. møte av prosjektet Act.U ble gjennomført i Milano med deltagelse av alle 5 partnere fra Portugal, Polen, Italia og Norge.

Vi diskutert resultater etter lokale workshop om prototype for sosial inkluderingsprosjekter. Neste møte avholdes i Norge i mai 2020.